3 tháng/lần báo cáo giám sát bán hàng đa cấp

Bộ Công thương vừa ban hành chỉ thị về việc giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp. 
3 tháng/lần báo cáo giám sát bán hàng đa cấp

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm trong hoạt động đa cấp và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công thương định kỳ 3 tháng/lần.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng gần đây đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp. Bước đi này của Bộ Công thương được xem là thể hiện vai trò rõ rệt và trách nhiệm cao trong hoạt động kinh doanh đa cấp sau vụ việc của Liên Kết Việt khiến dư luận hoang mang và quy trách nhiệm cho cơ quan chủ quản.

Tại Chỉ thị này, lãnh đạo ngành công thương đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp.

Cụ thể, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; chủ động thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Sở Công thương các tỉnh cũng phải chủ động trong việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng…

Đặc biệt, Bộ Công thương yêu cầu Cục Quản lý cạnh tranh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, phát hiện những chồng chéo, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng để tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm.

Thêm vào đó, cơ quan này cũng phải tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng.

Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP.

Cuối cùng, Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị căn cứ trách nhiệm được giao, triển khai thực hiện Chỉ thị và có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương kết quả thực hiện định kỳ 3 tháng/lần.

Theo Một thế giới