Đà Nẵng: Phát hiện nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ ở quận Hải Châu

VietTimes -- Thanh tra TP Đà Nẵng vừa có Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức tại UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) trong giai đoạn 2017-2018. 
UBND quận Hải Châu nhìn từ trên cao
UBND quận Hải Châu nhìn từ trên cao

Qua quá trình thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng đã phát hiện hàng loạt sai sót trong xây dựng kế hoạch, cũng như bổ nhiệm cán bộ tại đơn vị này.

Cụ thể, UBND quận Hải Châu cử một số công chức chưa giữ ngạch chuyên viên chính trở lên, viên chức chưa giữ chức danh nghề nghiệp hạng II trở lên tham gia vào Ban chấm thi đối với kỳ thi tuyển viên chức, là chưa đúng quy định của Bộ Nội vụ; Xác định chức danh nghề nghiệp chưa phù hợp với lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ; xác định hạng chức danh viên chức chưa có văn bản quy định chức danh nghề nghiệp của cấp có thầm quyền…

Bên cạnh đó, UBND quận Hải Châu ký hợp đồng làm việc xác định có thời hạn với 12 trường hợp, ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 101 trường hợp viên chức chưa đúng quy định của Luật Viên chức...

Đối với công tác bổ nhiệm, Quận ủy Hải Châu đã không bàn hành văn bản quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ trong phạm vi mình quản lý là không đúng quy định; công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại được thực hiện không đúng quy định của Bộ Nội vụ… 

Điển hình đối với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa làm Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận và chuyển đến công tác tại Ban Quản lý Chợ mới Hòa Thuận, là không đúng quy định... 

Đặc biệt, Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện UBND quận Hải Châu bổ nhiệm 26 viên chức quản lý, trong đó 8 trường hợp do Ban tổ chức Quận ủy thực hiện, 18 trường hợp do UBND quận tiến hành bổ nhiệm không đúng quy định, còn thiếu nhiều thủ tục, văn bản, quyết định về giới thiệu, biểu quyết, biên bản lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ theo quy định…

Đối với công tác bổ nhiệm lại, qua kiểm tra 20/24 hồ sơ bổ nhiệm lại vào các chức danh lãnh đạo quản lý, Thanh tra TP phát hiện 9 trường hợp thiếu các văn bản, chứng chỉ quy định về chức danh theo quy định, thành phần hồ sơ không đúng.

Ngoài ra, UBND quận Hải Châu đã bổ nhiệm nhiều trường hợp vào chức danh nghề nghiệp và thăng hạng chức danh nghề nghiệp, việc điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, chuyển đổi vị trí công tác và việc sắp xếp cấp phó đơn vị sự nghiệp… là chưa phù hợp, không đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức được UBND quận Hải Châu thực hiện không đúng với các quy định của Thành ủy, UBND TP và các quy định hiện hành.

Trước những sai sót trên, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND quận Hải Châu tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức rà soát, xem xét các biện pháp khắc phục.

Đồng thời, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức họp rút kinh nghiệm về các thiếu sót trong công tác thẩm tra, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại quận Hải Châu, phối hợp với các cơ quan tham mưu liên quan hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định trong tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức. 

Riêng đối với Quận ủy Hải Châu, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị chỉ đạo Ban tổ chức Quận ủy rà soát, khắc phục những thiếu sót có liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ viên chức tại UBND quận Hải Châu.