Đà Nẵng: chấn chỉnh cán bộ quy tắc đô thị quận dọa nạt dân vòi tiền

VietTimes -- Ngày 28/5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện và các Sở Nội vụ, Xây dựng, TN-MT, GTVT về việc xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến tác phong, thái độ làm việc của một số cán bộ quy tắc đô thị thuộc quận Hải Châu.
Lực lượng Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ (ảnh dichvucong)
Lực lượng Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ (ảnh dichvucong)

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho Chủ tịch UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức gặp mặt toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của lực lượng kiểm tra QTĐT để quán triệt, chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, công khai toàn bộ nội dung Email của công dân tại buổi gặp mặt. Báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND TP trước ngày 10/6/2018.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các Sở Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố thực hiện việc tổ chức gặp mặt để quán triệt thái độ làm việc, tăng cường kỷ cương hành chính, kết hợp với tập huấn chuyên sâu về công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị cho toàn thể lực lượng kiểm tra QTĐT trên địa bàn. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2018.