Cục Viễn thông được áp dụng cơ chế tự chủ tài chính

VietTimes -- Cục Viễn thông được sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi cho các hoạt động của Cục, trong đó có: Chi đầu tư; chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị; chi bổ sung thu nhập cho người lao động; chi các nhiệm vụ đặc thù theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục viễn thông.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 39/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục viễn thông.

Theo đó, Cục viễn thông được áp dụng cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017; thay thế Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Viễn thông là cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Viễn thông được thành lập vào ngày 15/8/2011, đúng vào ngày kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam. Cục Viễn thông là cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông thứ 159 được thành lập trong tổng số 192 quốc gia tham gia Liên minh Viễn thông thế giới (ITU).

Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông để mang các dịch vụ viễn thông đến người sử dụng với chất lượng cao, giá cước phù hợp, duy trì và phát triển dịch vụ viễn thông công ích đến mọi vùng miền trên cả nước, Cục Viễn thông theo dõi việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp viễn thông, quản lý phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối viễn thông, phân bổ kho số viễn thông, các quy định về giá cước, khuyến mại, chất lượng dịch vụ viễn thông; chủ trì giải quyết các vụ việc cạnh tranh, giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, cung cấp thông tin về các doanh nghiệp, các dịch vụ viễn thông.