Cục ATTP không cấp xác nhận công bố phù hợp quy định cho sản phẩm “Giảm cân Bà Vần”

VietTimes – Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế - vừa phát đi thông tin về việc cơ quan này chưa cấp Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giảm cân Bà Vần”.
Sản phẩm bị Cục An toàn thực phẩm khẳng định là giả mạo công bố chất lượng.
Sản phẩm bị Cục An toàn thực phẩm khẳng định là giả mạo công bố chất lượng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, hiện nay trên các phương tiện thông tin điện tử, trang mạng xã hội đang quảng cáo và rao bán sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giảm cân Bà Vần”.

Sản phẩm này được quảng cáo là có số Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 44492/2017/ATTP-XNCB, so Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 30/11/2017.

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế khẳng định: không cấp Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giảm cân Bà Vần” địa chỉ tại Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Đồng thời, Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu đã xác nhận không có cơ sở kinh doanh thực phẩm mang tên Bà Vần trên địa bàn tỉnh.

Đây là hành vi gian lận, cần phải xử lý nghiêm, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm thông báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, sử dụng và tuyên truyền sản phẩm nêu trên.