Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta cho rác vào núi lửa?

VietTimes – Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu ta cho rác thải vào núi lửa để tiêu hủy?

Điều gì xảy ra nếu đưa rác vào núi lửa? (nguồn: IF)