Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ được 29/46 phiếu tín nhiệm cao

VietTimes -- Chiều 18/12, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, HĐND TP Đà Nẵng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ các chức danh do HĐND bầu.
Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Kim Yến là người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất.
 Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Kim Yến là người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất.

Cụ thể, người có phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế, đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng với 31 phiếu tín nhiệm cao, 12 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp;

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Nguyễn Phú Ban- Giám đốc Sở NN và PTNT với 13 phiếu tín nhiệm cao, 30 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp;

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng, với 21 phiếu tín nhiệm cao, 17 tín nhiệm và 8 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm thấp ít nhất là ông Trần Đình Quỳnh-Chánh Văn phòng UBND TP với 31 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp; và ông Trương Chí Lăng - Chủ huy Trưởng Bộ Chủ huy Quân sự TP Đà Nẵng với 29 phiếu tín nhiệm cao, 16 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhận được 29 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhận được  29 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Đối với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ có 29 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 60.4%; 15 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp; ông Hồ Kỳ Minh: 21 phiếu tín nhiệm cao chiếm tỷ lệ 43.75%; ông Trần Văn Miên: 21 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Ngọc Tuấn: 18 phiếu tín nhiệm cao, 25 phiếu tín nhiệm,  3 phiếu tín nhiệm thấp.

Đại biểu HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức danh do HĐND bầu
 Đại biểu HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức danh do HĐND bầu

Trước đó, sáng 18/12, HĐND đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người và không bỏ phiếu đối với 9 người giữ chức danh do HDNĐ bầu vì chưa đủ thời gian giữ chức 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp.