Các trạm BTS trong phạm vi 100 mét sẽ chung cơ sở hạ tầng

VietTimes -- Các doanh nghiệp viễn thông sẽ sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột ăng ten trong phạm vi 100 mét tại khu vực nội thành và 500 mét tại khu vực ngoại thành. Nếu dựng cột ăng ten mới gần với cột ăng ten hiện có thì cột ăng ten mới phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten hiện có.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về Ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quyết định này quy định việc quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy định này không điều chỉnh đối với các công trình cột ăng ten phục vụ điều hành hoạt động của các hãng taxi, công trình cột ăng ten thu, phát sóng truyền thanh, truyền hình. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc xây dựng công trình cột ăng ten phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội; Trước khi khởi công xây dựng công trình cột ăng ten, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này; Công trình cột ăng ten được xây dựng phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và các công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; đảm bảo cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị; Thiết kế xây dựng công trình cột ăng ten phải được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý, bảo vệ vùng trời theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (nếu có).

Yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột ăng ten trong phạm vi 100 mét tại khu vực nội thành và 500 mét tại khu vực ngoại thành. Trường hợp xây dựng cột ăng ten mới gần với cột ăng ten hiện có thì các doanh nghiệp xây dựng cột ăng ten mới phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten hiện có.

Tại các khu vực Phố cũ Hà Nội sử dụng cột ăng ten không cồng kềnh hoặc ngụy trang, thân thiện môi trường (loại A1) nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và sử dụng khu vực đất công của Thành phố để triển khai xây dựng, lắp đặt cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động.

Ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND các cấp và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện nội dung của Quy định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/3/2017 và thay thế các Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội.