Các nhà chung cư, tòa nhà văn phòng sẽ phải có hộp thư tập trung

VietTimes -- Khi xây dựng mới nhà chung cư, tòa nhà văn phòng, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí địa điểm và lắp đặt hộp thư tập trung thuận tiện cho việc phát thư, báo, tạp chí của các doanh nghiệp bưu chính và việc nhận thư, báo, tạp chí của tổ chức, cá nhân trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.
Lắp đặt thùng thư tập trung tại khu chung cư, tòa nhà văn phòng sẽ tạo thêm thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: LĐTĐ
Lắp đặt thùng thư tập trung tại khu chung cư, tòa nhà văn phòng sẽ tạo thêm thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: LĐTĐ
Đó là một trong những nội dung được nêu cụ thể tại Thông tư quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng, vừa được Bộ TT&TT phê duyệt vào ngày 15/11 vừa qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018

Thông tư cũng nêu rõ, tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có hộp thư tập trung, ban quản trị hoặc đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng có trách nhiệm bố trí địa điểm và tổ chức để tổ chức, cá nhân trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng thực hiện việc lắp đặt hộp thư tập trung.

Chủ đầu tư, ban quản trị hoặc đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng quyết định số lượng, địa điểm lắp đặt hộp thư tập trung trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế; thực hiện công tác quản lý, khai thác hộp thư tập trung theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Về việc tổ chức thực hiện, Bộ TT&TT giao vụ Bưu chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai; Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thanh tra, xử lý các vi phạm liên quan trên phạm vi toàn quốc.
Cùng với đó, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương rà soát, đánh giá việc lắp đặt thùng thư công cộng, hộp thư tập trung trên địa bàn; yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý khu đô thị, khu dân cư tập trung, ban quản trị hoặc đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng có trách nhiệm thực hiện các quy định của Thông tư này; Kiểm tra, giám sát và thanh tra, xử lý các vi phạm liên quan trên địa bàn quản lý; Và tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc hoàn thiện hạ tầng bưu chính trong các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung, nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.
Được biết, trong thời gian qua, mặc dù các quy định liên quan đến hộp thư tập trung tại chung cư, tòa nhà cao tầng (thiết kế, lắp đặt, quản lý, sử dụng) đã khá đủ ví dụ như Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT ngày 8/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng và Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các quy định này rất hạn chế.
Theo phản ánh của các doanh nghiệp bưu chính tại các địa phương, đặc biệt là ở địa bàn Hà Nội, thì việc phát bưu gửi, chủ yếu là thư, tại các khu chung cư, tòa nhà cao tầng gặp rất nhiều khó khăn do phần lớn các khu này chưa được lắp đặt hộp thư tập trung theo quy định của pháp luật.