Bổ sung 110,80 triệu USD đầu tư hạng mục kênh nối Đáy - Ninh Cơ

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh bổ sung 110,80 triệu USD để đầu tư hạng mục kênh nối Đáy - Ninh Cơ cho Dự án "Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ" nâng tổng mức đầu tư dự án này lên 320,88 triệu USD.

Bổ sung vốn Kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án WB6

Bổ sung vốn Kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án WB6

Trong số 110,80 triệu USD vốn bổ sung có: vốn vay IDA của WB là 82,34 triệu USD, vốn đối ứng 28,46 triệu USD. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi bổ sung vốn là 320,88 triệu USD trong đó vốn IDA 253,03 triệu USD, đối ứng 67,85 triệu USD.

Các hạng mục sử dụng nguồn vốn bổ sung là đào mới kênh dẫn nối sông Đáy với sông Ninh Cơ và xây dựng âu tàu cho tàu pha sông biển trọng tải từ 2.000 DWT đầy tải và đến 3.000 DWT giảm tải có thể đi từ sông Ninh Cơ sang sông Đáy và ngược lại.

Xây dựng cầu Đáy - Ninh Cơ vượt kênh để hoàn trả lưu thông liên tục của Tỉnh lộ 490C giữa hai bên kênh sau khi đào kênh cắt ngang qua. Đồng thời, xây dựng hoàn trả các công trình hiện hữu khi đào kênh (hệ thống điện cao thế, thông tin liên lạc, hệ thống kênh mương thủy lợi...) và các công trình tạo cảnh quan môi trường.

Địa điểm thực hiện khoản vay bổ sung là tỉnh Nam Định, thời gian thực hiện khoản vay bổ sung là 2 năm kể từ ngày ký khoản vay bổ sung.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện dự án, phê duyệt đầu tư và triển khai thực hiện dự án, trong đó cần tính toán kỹ suất đầu tư và giảm chi phí thông qua đấu thầu, bảo đảm việc sử dụng vốn vay hiệu quả và đúng tiến độ.

Bộ Giao thông vận tải ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho dự án từ nguồn vốn được phân bổ trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, Ban Quản lý các dự án Đường thủy có báo cáo gửi Bộ GTVT xem xét báo cáo Văn phòng Chính phủ thừa nhận, trong quá trình thực hiện do biến động điều kiện tự nhiên và giá cả, chi phí dự án tăng lên so với dự kiến ban đầu. Do đó, tổng vốn bổ sung được xác định là hơn 110,8 triệu USD. Việc bổ sung vốn này cũng được phía WB ủng hộ và ghi nhận nằm danh mục dự kiến vay vốn của WB giai đoạn 2016-2017.

Việc đầu tư hạng mục kênh nối Đáy-Ninh Cơ thuộc Dự án "Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ" là nhu cầu cấp thiết thiết để tăng hiệu quả đầu tư của dự án và quan trọng hơn là tạo cú hích cho phát triển vận tải ven biển hiện đang rất trì trệ.

Được biết, Dự án này do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.