Bắt đầu thanh tra quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc tại Bộ Y tế và BHXH Việt Nam

VietTimes – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và một số bệnh viện.

Buổi công bố quyết định thanh tra ngày 23/9 9 (ảnh: TTCP)
Buổi công bố quyết định thanh tra ngày 23/9 9 (ảnh: TTCP)

Hôm nay, 23/9, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bệnh viện.

Theo Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, đây là cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, cũng là thực hiện theo kế hoạch năm 2019 của TTCP với 3 nội dung phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Nội dung thanh tra gồm: Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm (BHYT); mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; kiểm tra, xác minh nội dung liên quan tại một số cơ sở y tế thuộc bộ, địa phương.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra gồm 16 thành viên do ông Vũ Đức Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành, làm Trưởng Đoàn

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cũng lập Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, gồm 4 người, do ông Hoàng Đức Quỳnh, Trưởng phòng nghiệp vụ III, vụ Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra (TTCP) làm Tổ trưởng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu (ảnh: TTCP)
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu (ảnh: TTCP)

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra cần thực hiện công khai, minh bạch, công tâm, tạo ra sự đồng thuận tốt nhất, vì mục tiêu của TTCP là giúp Chính phủ thấy cơ chế bất cập cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp trong lĩnh vực liên quan đến người bệnh để làm sao có một cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, tránh thất thoát.

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ