Ban hành Danh mục thực phẩm chức năng của trẻ em dưới 06 tuổi phải kê khai giá

VietTimes – Ngày 12/9/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2018/TT-BYT quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá bao gồm 3 loại. Trong đó, một là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thứ hai là Thực phẩm dinh dưỡng y học, và cuối cùng là Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá là cơ sở để các cơ quan thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật là cơ sở để các cơ quan thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật.

Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa bình ổn giá đã được quy định tại Thông tư 30/2013/TT-BYT thì không thuộc đối tượng thuộc diện kê khai giá theo Thông tư này. 

Xem chi tiết Thông tư 22/2018/TT-BYT tại đây

Cũng theo Thông tư 22/2018/TT-BYT, trước ngày 01/10/2019, Cục An toàn Thực phẩm sẽ đăng tải toàn bộ Danh mục sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được UBND tỉnh, thành phố trung ương chỉ định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục các sản phẩm quy định tại Thông tư này.

Các đơn vị này cũng có trách nhiệm cập nhật theo định kỳ hằng tháng đối với các sản phẩm đã được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự công bố kể từ ngày ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trước ngày 1/7/2019, các địa phương phải hoàn thành việc đăng tải toàn bộ danh sách các sản phẩm đã được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự công bố.

Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018.