Agribank, MobiFone và nhiều tổng công ty vào danh sách cổ phần hóa đến hết 2020

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, nhà nước sẽ nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank); Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ (Vinacomin); Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) và Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản.

Nhà nước sẽ nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ tại 62 doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa. Trong đó bao gồm một số tập đoàn, tổng công ty đáng chú ý như: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem); Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ (VNPT); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - công ty mẹ (Vinachem).

Bên cạnh đó, có 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần như: Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC hay Tổn công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD).

Danh sách một số doanh nghiệp sẽ được thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg (Nguồn: vanban.chinhphu.vn)
Danh sách một số doanh nghiệp sẽ được thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg (Nguồn: vanban.chinhphu.vn)

Cũng trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện cổ phần hóa (hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp) đúng kế hoạch; xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định.

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc thù khác.

Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp Nhà nước cần nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

Định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020 báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ quy định” - quyết định cho biết./.