80% tập đoàn, tổng công ty có vốn Nhà nước kinh doanh có lãi trong nửa đầu năm 2019

VietTimes --  Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đã cho biết như vậy tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tổ chức hôm 12/7/2019 vừa qua.

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của CMSC (Nguồn: CMSC)
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của CMSC (Nguồn: CMSC)

Theo đó, CMSC cho biết có 16/19 doanh nghiệp báo lãi sau nửa đầu năm 2019. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng ghi nhận có 5/19 doanh nghiệp đạt hoặc vượt 50% mức kế hoạch năm về doanh thu, 7/19 doanh nghiệp đạt hoặc vượt 50% mức kế hoạch năm về lợi nhuận trước thuế; 4/19 doanh nghiệp đạt hoặc vượt 50% mức kế hoạch năm về nộp ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch CMSC - cho biết, ngay sau khi tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty, CMSC đã làm việc với từng tập đoàn, tổng công ty về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

Qua đó, CMSC đã đồng hành cùng doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả kinh tế, bảo toàn và phát triển nguồn vốn và nguồn lực nhà nước giao. Kết quả sau 6 tháng đầu năm 2019, 80% tập đoàn, tổng công ty kinh doanh có lãi, hoàn thành ở mức trên 50% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch CMSC - phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch CMSC - phát biểu tại hội nghị

Theo ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch CMSC - nhiệm vụ kiện toàn cơ cấu tổ chức của CMSC cơ bản đã hoàn thành. Cụ thể, CMSC đã hình thành đầy đủ cơ cấu tổ chức theo quy định, với 9 đơn vị trực thuộc. Ủy ban đã ban hành các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị. Bên cạnh đó, CMSC đã ban hành 31 quy chế, quy định quản lý nội bộ.

Về công tác hành chính, quản trị và ứng dụng công nghệ thông tin, CMSC đã thực hiện đồng bộ với việc triển khai trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ, phần mềm bộ chỉ số, hệ thống internet, Cổng thông tin điện tử.

Trong đó, phần mềm bộ chỉ số đã triển khai và vận hành ổn định từ tháng 4/2019, thực hiện kết nối với 19 tập đoàn, tổng công ty để cập nhật thông tin, dữ liệu giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhằm tăng cường tính minh bạch, kịp thời.

Về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, CMSC đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác này. Theo đánh giá, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được thực hiện theo đúng quy định pháp luận, công khai minh bạch; tuy nhiên, tiến độ còn chậm so với kế hoạch.

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, 6 tháng cuối năm 2019 và thời gian tới, Phó Chủ tịch đã chỉ ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm liên quan tới công tác kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các tập đoàn, tổng công ty trong quản trị doanh nghiệp, giám sát vốn đầu tư nhà nước, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán./.