9 tháng đầu năm, Đà Nẵng cấp mới hơn 100 dự án FDI

VietTimes -- Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết, trong 9 tháng đầu năm, TP đã cấp mới 101 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 416,348 triệu USD; 11 dự án tăng vốn với trị giá 117,32 triệu USD; 130 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trị giá 98,564 triệu USD.
KCN Công nghệ thông tin Đà Nẵng, nơi thu hút nhiều các dự án FDI vào Đà Nẵng
KCN Công nghệ thông tin Đà Nẵng, nơi thu hút nhiều các dự án FDI vào Đà Nẵng

Trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND TP Đà Nẵng đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án, tương đương hơn 492 triệu USD; thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư cho 11 dự án, tương đương 3.483 triệu USD.

Tính đến tháng 9/2019 đã có 5/8 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khởi công, 3 dự án đang triển khai theo tiến độ.

Về thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tính từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã thu hút 3.560,54 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 632,232 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, có 101 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 416,348 triệu USD, 11 dự án tăng vốn với trị giá 117,32 triệu USD; 130 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trị giá 98,564 triệu USD.

Về cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng cấp mới 3.988 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với vốn điều lệ đăng ký đạt 20.367 tỷ đồng, tăng 10,5% về số lượng doanh nghiệp đăng ký mới và tăng 22.8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, Đà Nẵng hoàn tất thủ tục giải thể cho 471 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và 1.197 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm dừng hoạt động

Cho đến nay, Đà Nẵng có 30.154 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký đạt 206.302 tỷ đồng.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng quỹ đầu tư phát triển trên địa bàn TP Đà Nẵng ước đạt 29/955,1 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng kỳ 2018.

Theo UBND TP Đà Nẵng, đây là kết quả của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đẩy mạnh các chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn mà Đà Nẵng đã nỗ lực theo đuổi trong 2 năm qua.