50% website có khả năng lây lan mã độc

VietTimes -- Chậm nhưng chắc, thế giới web đang trở nên an toàn, bảo mật hơn. Khoảng một nửa trong số tất cả các website trên World Wide Web hiện đã được mã hóa sử dụng HTTPS. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng một nửa số website đang để ngỏ cửa cho hacker.
Vẫn còn 50% các website chưa dùng giao thức bảo mật cao HTTPS
Vẫn còn 50% các website chưa dùng giao thức bảo mật cao HTTPS

Cả Google và Mozilla đều báo cáo rằng ít nhất 50% lưu lượng web trên các trình duyệt nổi tiếng của họ (Chrome và Firefox) hiện đã được mã hóa bằng HTTPS, giao thức internet bảo mật giúp bảo vệ người dùng khỏi các hành vi theo dõi và mã độc khác.

Tuy nhiên, như thế nghĩa là vẫn còn khoảng 50% các website bảo mật người dùng kém, để ngỏ cửa cho hacker tấn công khách truy cập.

Hiện nay các tổ chức bảo mật và riêng tư khác đang khuyến khích áp dụng rộng rãi mã hóa HTTPS nhưng quá trình tiến bộ vẫn còn tương đối chậm. Thậm chí nhiều website và dịch vụ lớn vẫn dùng giao thức HTTP kém bảo mật hơn, và chưa mặc định bật HTTPS.

Những công ty như Google, luôn ủng hộ mạnh mẽ giao thức HTTPS, có nhiều thách thức trong việc thực hiện tiêu chuẩn này với tất cả dịch vụ của họ. Google cho biết trong năm qua 77% các yêu cầu đến máy chủ của Google, không kể YouTube, đã được mã hóa bằng HTTPS.

Các website dùng giao thức HTTP bảo mật kém hơn khiến người dùng dễ bị theo dõi, xem lén, nhiễm mã độc và các loại khai thác tấn công khác để lấy cắp thông tin cá nhân.

Firefox, Chrome và những trình duyệt lớn khác hiện đã sẵn sàng cho người dùng biết khi nào thì bạn đang truy cập một website dùng HTTPS, để giúp nâng cao nhận thức về vấn đề này. Không may, nếu một website mà bạn thường vào chưa dùng HTTPS, bạn vẫn không thể làm gì.

Theo Mashable