4 dịch vụ nào trong lĩnh vực viễn thông bị bắt buộc quản lý chất lượng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Từ ngày 15/12 tới sẽ có 4 dịch vụ viễn thông bị bắt buộc quản lý chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

ảnh minh họa. nguồn internet
ảnh minh họa. nguồn internet

Ngày 4/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Quy định này thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

4 dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất, dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang) áp dụng quy chuẩn QCVN 34:2019/BTTTT.

Thứ hai, dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình) áp dụng quy chuẩn QCVN 34:2019/BTTTT.

Thứ ba, dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất áp dụng quy chuẩn QCVN 36:2015/BTTTT.

Và cuối cùng là dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất áp dụng quy chuẩn QCVN 81:2019/BTTTT.

Đặc biệt Thông tư cũng quy định rõ: Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ nêu trên được thay thế bằng quy chuẩn mới thì áp dụng theo quy chuẩn mới.