Yêu cầu công khai ngay danh tính doanh nghiệp nợ thuế

VietTimes -- Tổng cục Thuế vừa có chỉ đạo, yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc thông báo danh sách nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để đôn đốc và cưỡng chế thu hồi.
Hiện tại, cả nước có 46.673 doanh nghiệp có nợ thuế trên 90 ngày với số tổng số tiền hơn 41,3 nghìn tỷ đồng- (Ảnh minh họa).
Hiện tại, cả nước có 46.673 doanh nghiệp có nợ thuế trên 90 ngày với số tổng số tiền hơn 41,3 nghìn tỷ đồng- (Ảnh minh họa).

Từ 30/9, Tổng cục Thuế đã thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn quản lý. Trong đó, số tiền thuế nợ thực hiện đôn đốc, cưỡng chế nợ của một DN không bao gồm các khoản: Tiền thuế nợ đã nộp ngân sách nhưng đang chờ điều chỉnh, nợ chờ xử lý, nợ khó thu, nợ đang trong thời gian khiếu nại, khiếu kiện.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố căn cứ vào danh sách doanh nghiệp nợ thuế để tổ chức rà soát, đối chiếu xác định chính xác số tiền nợ thuế của từng doanh nghiệp để áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ. Trong trường hợp nếu cơ quan Thuế phát hiện có nợ sai, nợ ảo thì xử lý điều chỉnh kịp thời.

Đặc biệt, nếu có trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu hoặc phản ánh việc thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, cưỡng chế nợ thuế của cơ quan Thuế không đúng với sổ sách kế toán của doanh nghiệp thì trong thời gian chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp có yêu cầu, cán bộ Thuế phải đến ngay doanh nghiệp thực hiện đối chiếu, xác định nợ thuế.

Về việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế, đối với khoản tiền nợ thuế từ 91-120 ngày, Cục Thuế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ 121 ngày trở lên và đã ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng quyết định cưỡng chế đã hết hiệu lực, doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền nợ thì thực hiện ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.