Yêu cầu bàn giao Nhà Quốc hội ngay trong tháng 9

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng kế hoạch bàn giao công trình Nhà Quốc hội, chậm nhất là cuối tháng 9/2015. Công trình này đã được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014, nhưng đến nay vẫn chưa thể bàn giao.
Nhà Quốc hội đã được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014 nhưng đến nay vẫn chưa thể bàn giao.
Nhà Quốc hội đã được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014 nhưng đến nay vẫn chưa thể bàn giao.

Theo đó, Phó thủ tướng đề nghị Văn phòng Quốc hội bố trí đủ nhân lực để đào tạo vận hành, tiếp nhận và quản lý công trình Nhà Quốc hội vào tháng 9 tới; khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại của phần việc “Trưng bày phòng truyền thống Nhà Quốc hội” và “Sản xuất, lưu trữ phim tư liệu về Hội trường Ba Đình”.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Văn phòng Quốc hội trong việc quản lý, vận hành hệ thống an ninh bên trong và bên ngoài công trình Nhà Quốc hội để các đơn vị thống nhất quản lý.

Bộ Công an hoàn thành công tác quyết toán các phần việc do Bộ Công an thực hiện thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội; tập hợp hồ sơ quyết toán, gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới để Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định.

Phó thủ tướng giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoàn thành công tác nghiệm thu, quyết toán và bàn giao các phần việc đã thực hiện thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội cho Văn phòng Quốc hội; tập hợp hồ sơ quyết toán, gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới để Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định.

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội” đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tiếp tục tổ chức vận hành công trình Nhà Quốc hội cho đến khi bàn giao công trình cho Văn phòng Quốc hội; kinh phí vận hành từ thời điểm đưa công trình vào sử dụng từ ngày 15/9/2014 đến khi bàn giao công trình được tính vào chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Đồng thời tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ kỹ thuật trong việc tổ chức vận hành công trình Nhà Quốc hội đến khi bàn giao công trình cho Văn phòng Quốc hội.

Theo TBKTVN