Vụ bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh: Khiển trách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

VietTimes -- Tỉnh ủy Thanh Hóa đã bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015 do liên quan đến vụ "quan lộ thần tốc" của bà Quỳnh Anh.
Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015). NGuồn: Thanh Niên
Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015). NGuồn: Thanh Niên

Sáng 29/9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã họp thảo luận đưa ra các phương án xử lý kỷ luật đối với những cá nhân tập thể có liên quan đến vụ bổ nhiệm thần tốc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Theo đó, căn cứ báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy trình ra trước phiên họp, các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu, thống nhất kỷ luật với hình thức "khiển trách" đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa nhiệm nhiệm kỳ 2010-2015).

Đối với ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng (đương nhiệm) không bị kỷ luật mà chỉ bị "phê bình, rút kinh nghiệm".

Trước đó, trong thông báo kết luận Thanh tra của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 30.3.2017, nêu rõ: “Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa đã bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn về “Thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”. Điều này là trái các quy định tại mục c, khoản 2, điều 4, Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16.4.2002, của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

Ngày 20/9/2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện và được chấp thuận nhưng Giám đốc Sở Xây dựng không báo cáo Sở Nội vụ là không đúng theo quy định tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 2.3.2007 của UBND tỉnh.

Không thông báo công khai cho cán bộ, công chức trong cơ quan biết là không đúng với Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9.1.2015, của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Đặc biệt, khi kiểm tra thì hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) của bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã không còn lưu giữ tại Sở Xây dựng.

Ngay sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trên cơ sở đó kiến nghị hình thức kỷ luật nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.