VTV được kéo dài thời hạn bán cổ phần lần đầu của VTVcab đến 30/9

VietTimes -- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) kéo dài thời hạn hoàn thành bán cổ phần lần đầu của VTVcab đến ngày 30/9/2017 và không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 đã được VTV công bố.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ HD VTVcab. Ảnh minh hoạ: VTVcab

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ HD VTVcab. Ảnh minh hoạ: VTVcab

Ngày 15/8/2017, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đối với đề nghị giữ nguyên giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bán cổ phần của Công  ty TNHH một thành viên Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam  - VTVcab.

Văn phòng Chính phủ cho biết, trên cơ sở xem xét báo cáo của Đài Truyền hình Việt Nam và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị giữ nguyên giá trị doanh nghiệp đến  thời điểm bán cổ phần của VTVcab, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam kéo dài thời hạn hoàn thành bán cổ phần lần đầu của VTVcab đến ngày 30/9/2017 và không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 đã được Đài Truyền hình Việt Nam công bố. 

Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa VTVcab theo đúng quy định; cập nhật biến động tài sản (nếu có), cáo bạch và điều chỉnh giá trị phần vốn nhà nước tăng lên (nếu có) khi quyết toán và chuyển thành công ty cổ phần.

Cùng ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, bảo đảm đạt được kế hoạch đề ra cho năm 2017; đề cao trách nhiệm người đứng đầu Bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong triển khai thực hiện và có giải pháp xử lý nghiêm lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước cố tình làm chậm, không thực hiện.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cũng được yêu cầu phải bảo đảm công khai minh bạch, thực hiện đúng quy định pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; không để thất thoát vốn, tài sản nhà nước, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các vi phạm; tiếp tục có biện pháp xử lý dứt điểm dự án, doanh nghiệp không hiệu quả, thất thoát, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản.

Trước đó, vào ngày 10/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục 127 doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa (hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu) theo từng năm giai đoạn 2017 - 2020 của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế. Theo danh mục này, VTVcab là 1 trong 2 doanh nghiệp hoạt  động trong lĩnh vưc TT&TT đều  thuộc Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện sắp xếp,cổ phần hóa ngay trong năm 2017, cùng với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom).

Là doanh nghiệp trực thuộc VTV, được thành lập năm 1995, VTVcab là một trong những doanh nghiệp truyền hình trả tiền có số lượng thuê bao và doanh thu lớn tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê, năm 2016, VTVcab có khoảng 2,5 triệu thuê bao. Tháng 2/2016, Đài Truyền hình Việt Nam đã ký quyết định thành lập Ban chuẩn bị cổ phần hóa và thành lập một nhóm công tác để triển khai các công việc cụ thể liên quan đến lộ trình cổ phần hóa VTVcab, trong đó có việc định giá và lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược.