Vinastas nhận sai trong vụ nước mắm

VietTimes -- Vinastas thừa nhận đã sai khi đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín trong nước mắm. Ngoài ra, có đề cập đến arsen tổng mà không nói rõ về khái niệm này gồm arsen vô cơ và arsen hữu cơ, trong đó chỉ có arsen vô cơ mới có độc tính.
Vinastas thừa nhận khi không nêu rõ arsen tổng.
Vinastas thừa nhận khi không nêu rõ arsen tổng.

Mới đây Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) đã chính thức cải chính một số thông tin về kết quả khảo sát nước mắm tại Thông cáo báo chí phát đi ngày 17/10/2016, do ông Vương Ngọc Tuấn, Phó tổng thư ký Vinastas ký và bài viết “Gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn” được đăng trên website của Vinastas ngày 18/10/2016 như sau:

Theo đó, Vinastas thừa nhận trong Thông cáo báo chí nhóm khảo sát đã sai khi đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín. Ngoài ra, Thông cáo có đề cập đến arsen tổng mà không nói rõ về khái niệm này, nên Vinastas xin cải chính rõ hơn rằng, arsen tổng bao gồm arsen vô cơ và arsen hữu cơ, trong đó chỉ có arsen vô cơ có độc tính.

Nhóm khảo sát cũng đã lấy 20 mẫu nước mắm trong số các mẫu đã kiểm tra hàm lượng arsen tổng để kiểm tra hàm lượng arsen vô cơ song đều không phát hiện arsen vô cơ và an toàn cho việc sử dụng.

Đối với bài viết “Gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn” được đăng trên website của Vinastas ngày 18/10/2016, Vinastas cũng nhận thấy là không chính xác và ngay lập tức đã gỡ bỏ bài viết này.

Theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại văn bản số 11816/BCT-QLCT ngày 8/12/2016 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Vinastas chính thức thông báo cải chính các thông tin trong thông cáo báo chí như đã nêu trên và hủy bỏ toàn bộ bài viết được đăng trên website của Vinastas ngày 18/10/2016.

Vinastas cũng đã xin lỗi người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh nước mắm, các Hội nước mắm, các cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan và cho biết, đang nghiêm túc kiểm điểm và sẽ có các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan, đồng thời kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc để không xảy ra sai sót trong các hoạt động của Hội sau này.