Việt Nam - New Zealand ký thỏa thuận hợp tác về An toàn thực phẩm

VietTimes -- Cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm của Việt Nam và New Zealand đã ký kết Thỏa thuận hợp tác để trao đổi, hỗ trợ nhau về vấn đề an toàn thực phẩm, và các điều kiện hỗ trợ lẫn nhau.
Lễ ký kết giữa Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Bộ Các ngành cơ bản – Cơ quan phụ trách về an toàn thực phẩm của New Zealand
Lễ ký kết giữa Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Bộ Các ngành cơ bản – Cơ quan phụ trách về an toàn thực phẩm của New Zealand

Ngày 29/82018, tại Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand, Damien O'Connor đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về An toàn thực phẩm và các vấn đề pháp lý có liên quan giữa Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Bộ Các ngành cơ bản – Cơ quan phụ trách về an toàn thực phẩm của New Zealand.

Đây là hoạt động tiếp nối với chương trình hợp tác giữa Cục An toàn thực phẩm Việt Nam và Bộ các ngành cơ bản New Zealand từ 2015-2017. Thỏa thuận lần này gồm các nội dung như trao đổi thông tin về an toàn thực phẩm, thành phần, ghi nhãn và chính sách chấp nhận sản phẩm, bao gồm luật, quy định và tiêu chuẩn.

Thỏa thuận ký này sẽ đem lại lợi ích hơn nữa cho cả Việt Nam và New Zealand, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, thúc đẩy hoạt động thương mại thực phẩm giữa hai nước.

Hai bên cũng sẽ thông báo trực tiếp và kịp thời các trường hợp có lo ngại nghiêm trọng và cấp bách liên quan đến sức khỏe cộng đồng hoặc gian lận thực phẩm liên quan đến hàng hóa giao dịch giữa hai nước. Đồng thời công nhận tính tương đương của các biện pháp đơn lẻ hoặc toàn bộ hệ thống.

Ngoài ra, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc đơn giản hóa chứng nhận: giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận y tế, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm và giấy chứng nhận điện tử.

Hai bên cũng sẽ nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực như đánh giá theo quy định, quy trình đăng ký cơ sở và sản phẩm, công tác kiểm tra, thông quan và tương tác/liên hệ kịp thời khi có vấn đề.

Đặc biệt, Việt Nam và New Zealand sẽ hợp tác trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học cũng như hợp tác trong việc thiết lập các quy trình pháp lý như phân tích rủi ro, hệ thống thiết lập tiêu chuẩn, hệ thống theo dõi và giám sát, phòng thí nghiệm; xây dựng tiêu chuẩn vùng và tiêu chuẩn quốc tế.