Video: Hệ thống vũ khí laser trên các phương tiện mang trên không, đất liền và trên biển

VietTimes -- Trong tương lai, Lockheed Martin có rất nhiều tham vọng phát triển vũ khí laser trên mọi phương tiện mang. Tập đoàn có chuyên môn sâu và rất nhiều kinh nghiệm trong công nghệ điều khiển chùm tia, tổ hợp chùm tia quang phổ sợi, các cảm biến đặc biệt, tích hợp hệ thống.

Video: Hệ thống vũ khí laser trên các phương tiện mang trên không, đất liền và trên biển

QA