Video: Ghê người xem đặc công Việt biểu diễn khí công

VietTimes -- Xem bộ đội đặc công biểu diễn khí công, chứng kiến họ chân không nhảy xuống lớp kính vỡ, tay không đỡ búa bổ như trời giáng... mới thấy được sự tinh thông trong kỹ thuật cũng như sức mạnh của bộ đội đặc công Việt Nam.

Từ những bài quyền truyền thống và thực tiễn huấn luyện chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ đặc công đã nghiên cứu, phát triển các bài võ tổng hợp để vận dụng vào huấn luyện và chiến đấu.

Từ những bài quyền truyền thống và thực tiễn huấn luyện chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ đặc công đã nghiên cứu, phát triển các bài võ tổng hợp để vận dụng vào huấn luyện và chiến đấu.