Video Đừng ảo tưởng, chỉ 3 - 4% nước xả từ Trung Quốc đến được Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia sinh thái ĐBSCL cho biết, việc Việt Nam đề nghị Trung Quốc xả nước để cứu hạn cho ĐBSCL sẽ không hiệu quả bởi nước được xả từ hồ thủy điện Trung Quốc khó có thể về được tới ĐBSCL. 
Trung Quốc có xả nước thì lượng nước này cũng phải vượt qua quãng đường lên tới 4.200 km mới có thể về tới Việt Nam
Trung Quốc có xả nước thì lượng nước này cũng phải vượt qua quãng đường lên tới 4.200 km mới có thể về tới Việt Nam

Sau đây là mô phỏng của Báo Lao Động về hành trình đi của nước nếu phía Trung Quốc đồng ý xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng ở Vân Nam.

Theo Lao Động