Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VietTimes  -- Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa có thông cáo đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam 
 UBKT Trung ương vừa có thông cáo đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam
UBKT Trung ương vừa có thông cáo đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày 26/1/2018, Ủy ban Kiểm tra  (UBKT) Trung ương vừa phát đi Thông cáo báo chi kỳ họp 21 và 22 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa diễn ra trong các ngày 03, 24 và 25/01/2018 tại Hà Nội. Các Kỳ họp do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì.
Theo Thông cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại Kỳ họp 20 của UBKT Trung ương.
UBKT Trung ương thấy rằng, việc kiểm điểm tại các tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch của UBKT Trung ương; các đồng chí nêu trên đã nghiêm túc kiểm điểm và cho rằng những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận tại kỳ họp 20 là khách quan, chính xác, đã chỉ ra bài học sâu sắc cho mỗi cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, đơn vị mình. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương kết luận: Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng, đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Phước Thanh; Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Đinh Văn Thu và đồng chí Huỳnh Khánh Toàn là nghiêm trọng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đinh Văn Thu và đồng chí Huỳnh Khánh Toàn.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có Thông Thông cáo báo chí Kỳ họp 20, công bố kết luận vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và nhiều cá nhân liên quan khác.
Đồng thời UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam và các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền.