Ụ nổi trong vụ Dương Chí Dũng sẽ được “bán nguyên trạng”

Người đại diện phần vốn của VMS tại Công ty TNHH Sửa chữa Tàu biển Vinalines (VNLSY) được giao biểu quyết thông qua chủ trương nói trên tại cuộc họp hội đông thành viên của công ty này.
Ụ nổi trong vụ Dương Chí Dũng sẽ được “bán nguyên trạng”

Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải (VMS) – đơn vị trực thuộcTổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) công bố nghị quyết HĐQT ngày 19/11/2015.

Căn cứ văn bản ngày 22/10/2015 của Vinalines về kết luận của Quyền Tổng giám đốc tại cuộc họp về phương án xử lý Ụ nổi 83M, HĐQT VMS đồng ý thông qua chủ trương bán nguyên trạng Ụ nổi 83M để thu hồi vốn đã đầu tư, tránh các nguy cơ mất an toàn neo đậu, giảm thiểu thiệt hại cho Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines (VNLSY).

Người đại diện phần vốn của VMS tại VNLSY được giao biểu quyết thông qua chủ trương nói trên tại cuộc họp HĐTV VNLSY.

Khoản đầu tư vào VNLSY được VMS xếp vào khoản mục đầu tư dài hạn khác, có giá trị ghi sổ 33,6 tỷ đồng.

Việc quyết định nhượng bán hay không,còn phải căn cứ vào kết quả cuộc họp HĐTV VNLSY.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố, giai đoạn 2007 -2010,Vinalines mua ụ nổi 83M đã 43 tuổi, vượt 28 tuổi so với quy định đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Giá mua và chi phí sửa chữa hai lần tại Việt Nam tính đến ngày 30/9/2011 là 489,6 tỉ đồng (khoảng 26,3 triệu USD), tương đương 70% giá đóng ụ nổi mới (giá đóng mới 37,5 triệu USD).

Việc mua Ụ nổi 83M gắn liền với vụ án tham nhũng tại Vinalines. Ước tính thiệt hại của việc mua ụ nổi khoảng 360 tỷ đồng.

Cách đây hơn 1 năm, ngày 13/11/2014, Nguyên Tổng giám đốc VNLSY là ông Trần Hải Sơn bị xử phạt 20 năm tù.

Theo Tri thức trẻ