Từ tháng 9/2016: Thẻ Căn cước công dân thay nhiều loại giấy tờ hành chính

VietTimes -- Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư được đưa vào khai thác, dự kiến trong tháng 9/2016 này, thì chỉ với thẻ Căn cước công dân, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính, thay vì phải xuất trình nhiều loại giấy tờ, sao y, công chứng… như hiện nay.
Mục tiêu của dự án là xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc
Mục tiêu của dự án là xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc

Mục tiêu của dự án là xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự án CSDL quốc gia về dân cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 26/11/2015. Có chủ đầu tư là Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an, dự án này được thực hiện trong 2 năm từ 2016 - 2017, với tổng mức đầu tư sau thuế là 3.367 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng giao Tập đoàn Viettel thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện dự án này. Lộ trình hoàn trả sẽ được thống nhất giữa các Bộ Công an, Tài chính, KH&ĐT và Viettel.