Trục vớt tàu ngư lôi C102 của Đức từ đáy eo biển Kerch

Trong eo biển Kerch, các thợ lặn đã trục vớt lên từ đáy biển một tàu ngư lôi C102 của Đức.
Trục vớt tàu ngư lôi C102 của Đức từ đáy eo biển Kerch
Trục vớt tàu ngư lôi C102 của Đức từ đáy eo biển Kerch

Con tàu này bị trúng mìn hồi tháng Sáu năm 1943, còn trước đó nó đã bắn chìm mấy chiếc tàu Xô-viết. 

Trong số đó, có tàu thủy chạy hơi nước "Sevastopol", trên tàu chở gần một ngàn người, và tàu cứu thương "Belostok" trên khoang có 400 thương binh.

Đã nhiều lần người ta cố gắng đưa con tàu Đức 40 mét này lên mặt nước dù chỉ từng phần, nhưng đều thất bại, và bây giờ huy động nỗ lực mới để tiếp cận con tàu chìm dưới đáy sâu 16 mét nước. 

Trong điều kiện gió mạnh và dòng nước ngầm chảy xiết, các chuyên viên lặn đã nâng được lên phần súng đại bác và đuôi tàu.