Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về thông tin và truyền thông

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Ngày 10/7/2010, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành văn bản số 2400/BTTTT-KHTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg về cơ chế chính sách hỗ trợ để thực hiện nội dung: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”. Đồng thời kịp thời tổng hợp kế hoạch thực hiện nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2018, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ TT&TT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW giao sở TT&TT chủ trì phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lao động Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và các đơn vị liên quan tại địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp và đề xuất các nội dung, kế hoạch và gửi về Bộ TT&TT theo đúng thời gian quy đinh.

.