Bộ TT&TT ban hành các Thông tư về công tác thông tin cơ sở

VietTimes -- Đó là Thông tư 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Thông tư 06/2017 hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin 
Trụ sở Bộ TT&TT. Ảnh minh họa.
Trụ sở Bộ TT&TT. Ảnh minh họa.

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020", có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2017.

Thông tư  này hướng dẫn thực hiện các nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới giai đoạn 2016-2020 về thiết lập mới đài truyền thanh xã; nâng cấp đài truyền thanh xã; nâng cấp đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình; thiết lập mới trạm truyền thanh thôn, bản xã miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã.

Theo đó đối tượng thuộc diện nâng cấp thiết bị để đảm bảo hoạt động cho phần phát thanh của đài truyền thanh huyện bao gồm Đài truyền thanh huyện có thiết bị sản xuất, phát sóng đã hết thời gian tính hao mòn tài sản cố định theo quy định hiện hành và đã hư hỏng, không còn sử dụng được; đài truyền thanh huyện cần bổ sung, thay thế thiết bị để nâng cao năng lực hoạt động.

Điều kiện thực hiện nâng cấp phần truyền thanh cho trạm phát lại, phát thanh, truyền hình, thực hiện với các trạm hiện có, nhưng không đảm bảo chất lượng yêu cầu kỹ thuật tiếp phát, phát lại các chương trình phát thanh. Thứ tự ưu tiên: Huyện đảo, huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP của Chính phủ; huyện nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết  số 30a/2008/NĐ-CP…

Bộ TT&TT cũng vừa ban hành Thông tư 06/2017 hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thông tư này nhằm hướng dẫn thực hiện các mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 gồm các nội dung: Hoạt động tuyên truyền về giảm nghèo; Hoạt động giảm nghèo về thông tin, bao gồm đào tạo , bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường nội dung thông tin; hỗ trợ phương tiện nghe-xem cho các hộ nghèo; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xa; xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động cố định; xâ dựng nội dung chương trình tuyên truyền cổ động; thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương; lưu trữ quảng bá các sản phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình và các sản phẩm thông tin phục vụ mục tiêu giảm nghèo về thông tin.

Thông tư cũng quy định về tổ chức, quản lý thực hiện dự án: Thiết lập , duy trì trang thông tin điện tử, quản lý, sử dụng trang thiết bị tác nghiệp thông tin cơ sở, cụm thông tin cơ sở ở địa phương; phương thức quản lý việc thực hiện các nội dung của dự án; tổ chức thực hiện các nội dung dự án; lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án; báo cáo giám sát, báo cáo kết quả thực hiện dự án…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2017.