TP. HCM: Nợ xấu gần 61.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/3, nợ xấu trên địa bàn là 60.883 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu nhóm 5 (khả năng mất vốn cao) chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nợ xấu. Mức nợ xấu này tăng nhẹ so với tỉ lệ nợ xấu của năm 2014.
TP. HCM: Nợ xấu gần 61.000 tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM, tình hình tiền tệ tại thành phố tiếp tục ổn định, lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận  vốn vay.

Trong 4 tháng đầu năm nay, tiền gửi tiết kiệm của người dân tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng tăng trưởng hơn 4%, đây là mức tăng trưởng cao nhất những năm gần đây. Đặc biệt, nguồn  cho vay trung và dài hạn tăng hơn 7,6%.

Qua chương trình Kết nối ngân hàng và doanh nghiệp của thành phố, các ngân hàng đã cho doanh nghiệp vay gần 31.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nợ xấu vẫn còn ở mức cao - hơn 5,53% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. HCM.

Tính đến ngày 31/3, nợ xấu trên địa bàn là 60.883 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu nhóm 5 (khả năng mất vốn cao) chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nợ xấu. Mức nợ xấu này tăng nhẹ so với tỉ lệ nợ xấu của năm 2014.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM cho biết xử lý nợ xấu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống ngân hàng. Trong quý I/2015, trên địa bàn TP. HCM đã xử lý được 6.112 tỷ đồng nợ xấu. Theo kế hoạch trong năm 2015, nợ xấu xử lý và đưa về mức dưới 3% tổng tài sản có được phân loại.

Theo: BizLive