Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

VietTimes -- Chiều nay 27-1, tại  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, các ủy viên tham dự đã tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất này, các đại biểu đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Trước đó, ngày  26/1, đại hội Đảng 12 đã bầu 180 Ủy viên trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết.

Hiện nay, TTXVN đã đưa ảnh các đại biểu tặng hoa Tổng Bí thư và chú thích: Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ Chính trị học, cử nhân ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Ông có 6 năm công tác tại Tạp chí Cộng sản. Sau đó là hơn 3 năm làm nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Chính trị Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Sau đó, trong tư cách cán bộ Tạp chí Cộng sản, ông tiếp tục nghiên cứu, học tập và tốt nghiệp Phó tiến sĩ Khoa học Lịch sử, chuyên ngành Xây dựng Đảng tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

Lần lượt những năm sau đó, ông kinh qua các vị trí tại Tạp chí Cộng sản, trước khi trở thành Tổng biên tập tạp chí này. Đồng thời, ông cũng đã kinh qua các vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XI, tái đắc cử vị trí Chủ tịch quốc hội khóa XII.

Ông liên tục được bầu làm ủy viên BCH TƯ Đảng các khóa từ 7 đến 12, và được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng các khóa 8, 9, 10, 11, 12. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 (1/2011), ông được bầu làm Tổng bí thư khóa 11.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TƯ khóa 12 hôm nay, ông đã tái đắc cử làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.