Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay, tại trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) lần thứ 7 chính thức khai mạc với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”.

Diễn ra từ ngày 11-13/12, Đại hội có sự tham gia của 999 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước.

Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Phát biểu tại Đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hội NDVN luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; là cơ sở chính trị của xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; có nhiều tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Trong nhiệm kỳ 6, Hội NDVN đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới".

Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ nội dung, phương thức hoạt động của Hội vẫn chậm được đổi mới. Công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân còn yếu. Phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều; công tác hội chưa khơi dậy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lúng túng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. Tình trạng mất vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được khắc phục.

Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng

Đời sống của một bộ phận nông dân còn khó khăn; nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất, liên doanh, liên kết còn là những vấn đề rất đáng quan ngại. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước.

Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân. Làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân
Các đại biểu tham dự Đại hội

Tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học - công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hóa, của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, của biến đổi khí hậu, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện để phát triển kinh tế, làm giàu và xóa nghèo bền vững. 

Có như vậy, nông dân nước ta mới thực sự làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn so với giai đoạn trước.

Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự Đại hội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi cán bộ hội nông dân cần phát huy cao độ truyền thống và những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội các cấp.

Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội NDVN hoạt động có hiệu quả.

Theo Vietnamnet

Link gốc: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-xay-dung-nong-nghiep-thinh-vuong-nong-dan-giau-co-494175.html