TNT: UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính 155 triệu đồng

VietTimes -- TNT bị UBCKNN xử phạt 155 triệu đồng do có vi phạm hành chính về việc Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật hàng loạt tài liệu và thực hiện các giao dịch với tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT khi chưa có Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

Ngày 07/11/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 193/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tài Nguyên (HOSE: TNT).

TNT: UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính 155 triệu đồng  ảnh 1Công ty cổ phần Tài nguyên - TNT (Nguồn: TNT)

Cụ thể, TNT đã có vi phạm hành chính do Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật hàng loạt tài liệu.

Các tài liệu mà TNT chậm báo cáo UBCKNN bao gồm:  Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 3, 4 năm 2015; BCTC riêng và hợp nhất quý 1, 2, 3, 4 năm 2016; BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2015, 2016; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016; về việc công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 12 cấp ngày 11/12/2015, lần thứ 14 cấp ngày 15/10/2016, lần thứ 15 ngày 13/01/2017, lần thứ 18 ngày 24/01/2017; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/2017/NQ-TNT ngày 03/01/2017 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Long đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc; Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-TNT ngày 20/1/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc…

Đối với vi phạm này, TNT bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, TNT còn bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với thành viên HĐQT và người có liên quan của đối tượng này.

TNT đã thực hiện các giao dịch với tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT của công ty là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 nhưng không có Nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận về giao dịch này.

Quyết định có hiệu lực kể từ 7/11/2017.