Thủ tướng: Sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn

VietTimes – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhận định nguy cơ này tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/ 2018.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Theo đó, Thủ tướng đánh giá còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác điều hành, phát triển, không được chủ quan, cần chỉ đạo khắc phục sớm.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước vẫn đạt thấp, 2 tháng đạt gần 9% kế hoạch năm. Do đó, các bộ, ngành thảo luận,nêu rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục sớm tình trạng này.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương đều phải chú trọng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô.

Cần lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn khi mà giá dầu thô, giá hàng hóa trên thị trường thế giới có xu hướng tăng và chúng ta hấp thụ một lượng ngoại tệ lớn từ FDI, từ đầu tư gián tiếp, kiều hối.

Do đó, các ngành liên quan cần có ý kiến về các giải pháp cụ thể đối với vấn đề này, kể cả việc điều chỉnh lộ trình giá thị trường một cách phù hợp, đặc biệt là điện, nước, giáo dục, y tế cần được tính toán kỹ.

Tình hình quốc tế cho thấy nhiều nước điều chỉnh chính sách kinh tế như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng thuế đối với hàng nhập khẩu, dựng lại hàng rào thương mại sẽ tác động lớn đến xuất khẩu.

Theo Thủ tướng, những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Việc thu hút các nguồn lực từ trong nước và nước ngoài để chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn đặt ra rất gay gắt.

Vì vậy, các bộ, ngành cần đề xuất các đối sách phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt chủ động tìm nguồn lực cả trong nước và nước ngoài để lượng vốn vào Việt Nam nhiều hơn, làm sao sức dân, sức sản xuất trong nước được giải phóng.

Đây là câu hỏi lớn mà nếu chúng ta không tiếp tục đầu tư phát triển, chúng ta sẽ tụt hậu - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục tìm hiểu khó khăn ở đâu, cơ chế, chính sách nào để tháo gỡ tốt hơn nữa, để số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp phục hồi nhiều hơn.

Thủ tướng đánh giá kinh tế - xã hội tháng 2/2018 có chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là kinh tế vĩ mô ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2, tháng có mức tiêu dùng cao, tăng 0,73%. Lạm phát cơ bản được kiểm soát. Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, xuất 13,4 tỷ USD trong tháng 2, 2 tháng đạt 33,6 tỷ USD, tăng gần 23%, đặc biệt nông sản xuất khẩu tăng gần 28%. Đặc biệt, xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng 25,7%, cao hơn khu vực FDI (21,8%). Xuất siêu đến 1,08 tỷ USD trong khi tháng này năm ngoái, chúng ta nhập siêu gần 50 triệu USD.

Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, đặc biệt sản xuất công nghiệp tăng mạnh. Mặc dù vào tháng Tết nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%, lũy kế 2 tháng tăng 15,2%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 17,7%, khai khoáng tăng 5,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng tăng 10,1%. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh đạt trên 2,86 triệu lượt, tăng 29,7%.

Vốn FDI thực hiện đạt 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% (cùng kỳ tăng 3,3%). Đặc biệt, góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 102,5%.

Trong tháng Tết, có đến 7.864 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 2 tháng có đến gần 19.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 30%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách người có công. An sinh xã hội được bảo đảm.