Thủ tướng phê chuẩn hàng loạt nhân sự lãnh đạo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn việc bầu và miễn nhiệm nhân sự UBND 5 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm: Cao Bằng, Nam Định, Bắc Kạn, Hải Dương, TP Đà Nẵng.
Thủ tướng phê chuẩn hàng loạt nhân sự lãnh đạo

Cụ thể, đối với tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng đã các ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hoàng Văn Hữu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thắng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Nam Định, Thủ tướng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Kha, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Nam Định đối với ông Nguyễn Công Thành, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn đối với ông Lăng Văn Hòa, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Đối với tỉnh Hải Dương, Thủ tướng đã ký các quyết định phê chuẩn việc bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Duyệt, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đinh Văn Truy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Với thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn việc bầu chức danh ủy viên UBND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Văn Tam, thành ủy viên, Giám đốc Công an TP và ông Trần Đình Quỳnh, thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc Công an TP và ông Võ Văn Thương, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP để nhận nhiệm vụ mới.

Theo chinhphu.vn