Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp điều hành Khối kinh tế tổng hợp thay ông Vương Đình Huệ

VietTimes -- Phần công việc chỉ đạo, điều hành Khối kinh tế tổng hợp gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước mà trước đây được giao cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, giờ sẽ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đảm nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: chinhphu.vn

Một tuần sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định điều chỉnh phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Theo nội dung điều chỉnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành Khối kinh tế tổng hợp gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng cũng theo dõi và chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Tiền gửi.

Đồng thời, Thủ tướng làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác liên quan sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đồng thời, theo dõi và chỉ đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực sẽ làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh được phân công giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác liên quan hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các Hiệp định kinh tế song phương và đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được phân công giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo, đồng thời theo dõi và chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông còn làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Thủ tướng cũng phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác về phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Đồng thời, ông cũng làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông  Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.