Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1852/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 4/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ông Huỳnh Đức Thơ (bên phải) và ông Nguyễn Xuân Anh (bên trái) - cựu Bí thư thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Mai
Ông Huỳnh Đức Thơ (bên phải) và ông Nguyễn Xuân Anh (bên trái) - cựu Bí thư thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Mai

Cụ thể, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm khuyết điểm như sau:

Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020. Đồng thời, với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Đức Thơ cũng chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt, căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

Cùng bị kỷ luật với ông Thơ là ông Nguyễn Xuân Anh (bên trái) - cựu Bí thư thành ủy Đà Nẵng. Ông Nguyễn Xuân Anh đã chịu kỷ luật cho thôi tất cả các chức vụ trong Đảng. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, của ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ đã được kết luận tại Kỳ họp 17 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.