Thu ngân sách tăng, nhưng chi nhiều hơn thu

Tổng chi ngân sách 9 tháng đạt 824.000 tỉ đồng, tăng 7,8% so với năm 2014 và vượt 141.000 tỉ đồng so với tổng thu. Trong đó, riêng chi trả nợ và viện trợ khoảng 114.800 tỉ đồng, tăng 12,5%.
Thu ngân sách tăng, nhưng chi nhiều hơn thu

Bà Vũ Thị Mai, thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 683.000 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014 nhờ một số khoản thu nội địa vượt dự toán, như thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 17.000 tỉ đồng, bằng 134,8% so với kế hoạch giao.

Ngoài ra, các khoản thu về nhà đất và lệ phí trước bạ cũng đạt trên 100% so với dự toán.

Cũng tại buổi họp, ông Đào Xuân Tuế, phó vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, cho biết Bộ Tài chính đã vay 30.000 tỉ đồng của Ngân hàng Nhà nước và đã chuyển cho Kho bạc Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ chi trong kế hoạch, sẽ hoàn trả vào cuối năm nay.

Theo Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách 9 tháng đạt 824.000 tỉ đồng, tăng 7,8% so với năm 2014 và vượt 141.000 tỉ đồng so với tổng thu. Trong đó, riêng chi trả nợ và viện trợ khoảng 114.800 tỉ đồng, tăng 12,5%.

Theo Tuổi trẻ