Thống nhất bán hết phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

VietTimes -- Tập thể lãnh đạo UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất bán hết phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, lựa chọn 01 nhà đầu tư chiến lược, đồng thời thống nhất tỷ lệ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là 65%.
Tập thể lãnh đạo UBND TP. Hà Nội thống nhất bán hết phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. (Ảnh minh họa, nguồn internet).
Tập thể lãnh đạo UBND TP. Hà Nội thống nhất bán hết phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. (Ảnh minh họa, nguồn internet).

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 701/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

UBND Thành phố đồng ý đề xuất phương án nhân sự của Sở Nội vụ, giao ông Vũ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tạm thời phụ trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đến thời điểm chuyển Tổng Công ty Thương mại Hà Nội thành Công ty cổ phần.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội thống nhất Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội theo báo cáo của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4343/TTr-STC ngày 07/7/2017; bán hết phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, lựa chọn 01 nhà đầu tư chiến lược, tỷ lệ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là 65%.

TP. Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính báo cáo bổ sung rõ về việc hợp tác kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội với Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại địa điểm số 5 phố Lê Duẩn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Sở Tài chính phải hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sau đó UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) theo đề xuất của UBND TP.

Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội hoàn thiện phương án cồ phần hóa Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

UBND TP. Hà Nội phê duyệt phương án sử dụng các cơ sở nhà, đất sau cổ phần hóa; quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ; có giải pháp để tránh thất thoát tài sản nhà nước, nhất là nhà, đất ở vị trí thuận lợi, có lợi thế đất ở trung tâm Thủ đô.

Hapro có trách nhiệm quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất được giao; đồng thời bàn giao các cơ sở, nhà đất nằm trong quy hoạch, cơ sở nhà, đất Thành phố thu hồi theo đúng các quy định của pháp luật.