Thay đổi Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý cử ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, thay ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Ông Lê Đình Thọ. Nguồn Dân trí
Ông Lê Đình Thọ. Nguồn Dân trí

Ông Lê Đình Thọ sinh ngày 16/3/1963, quê Thanh Hóa. Ông có bằng cử nhân chính trị, thạc sỹ chuyên ngành cầu đường. Trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải từ tháng 6/2013, ông Lê Đình Thọ từng giữ chức Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa, Trưởng ban Quản lý dự án Cảng Nghi Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường.

Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương được thành lập theo Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo nghị định này, Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ; xây dựng, phê duyệt kế hoạch tài chính thu, chi của Quỹ; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính thu, chi của Quỹ; quyết toán thu, chi Quỹ theo quy định; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao./.