Thanh tra 97 dự án đầu tư tại Nghệ An

VietTimes -- Ngày 4/11, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An công bố Quyết định thanh tra 97 danh mục dự án đầu tư tại Nghệ An trong giai đoạn 2014- 2015.
Thanh tra Bộ Kế hoạch đầu tư đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An- (Ảnh: Truyền hình Nghệ An).
Thanh tra Bộ Kế hoạch đầu tư đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An- (Ảnh: Truyền hình Nghệ An).

Theo quyết định, đợt này có 97 danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2014- 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được thanh tra với nguồn vốn phân bổ ngân sách Nhà nước và TPCP là 8.208.377 triệu đồng; cùng đó là nguồn ngân sách tỉnh, nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn vốn ODA.

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; Quá trình thực hiện dự án; Việc xử lý nợ đọng, xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2015; Kiểm tra đối với Sở KH&ĐT việc thực hiện quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh và HTX.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch hàng năm, mang tính chuyên đề, diện rộng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, đoàn công tác đề nghị tỉnh Nghệ An tạo điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian, các nội dung làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Huỳnh Thanh Điền mong muốn Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện chỉ rõ và có phương hướng, giải pháp giúp tỉnh chấn chỉnh những vướng mắc, khó khăn. Đồng thời, lưu ý và đề nghị các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc với đoàn thanh tra; cũng như chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, bố trí cán bộ phối hợp để thanh tra Bộ triển khai các nội dung công việc đúng lịch trình, hiệu quả. 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh và hợp tác xã tại tỉnh Nghệ An.