Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái được giao làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Phối cảnh ý tưởng dự án Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng
Phối cảnh ý tưởng dự án Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng

Theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Trưởng Ban.

Các Ủy viên bao gồm lãnh đạo: Bộ KH&ĐT (Ủy viên Thường trực); Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ TT&TT, Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, UBND TP HCM, UBND TP Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; chủ trì điều phối và tổ chức các hoạt động hợp tác, tham vấn và trao đổi với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban và từng thành viên trong việc nghiên cứu, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và triển khai Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Việt Nam nói chung và các TP HCM và TP Đà Nẵng nói riêng.