Thanh Hóa có 8 phó giám đốc sở NNPTNT vì đây là lĩnh vực “to”

VietTimes -- ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giải thích việc Sở NNPTNT tỉnh có 8 phó giám đốc vì đây là lĩnh vực mà Thanh Hóa có quy mô lớn so với các tỉnh trong cả nước.
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể, theo ông Xứng, sản lượng lương thực của Thanh Hóa là lớn nhất miền Bắc. Tỉnh cũng có đàn gia súc, gia cầm thuộc nhóm tỉnh có số lượng lớn nhất cả nước. Thanh Hóa cũng là tỉnh có chiều dài đê thủy lợi lớn nhất cả nước với hơn 1.000km. Thanh Hóa còn có diện tích rừng lớn trên 600.000ha, trên 7.000 tàu cá… 

Với quy mô này, theo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh Hóa có thêm 2 phó giám đốc Sở NNPTNT phụ trách riêng mảng thủy sản và lâm nghiệp, trong khi các tỉnh khác chỉ cần phó giám đốc Sở NNPTNT phụ trách các mảng trồng trọt, chăn nuôi, và thủy lợi…

Cũng theo ông Nguyễn Đình Xứng, Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa hiện có một phó giám đốc phụ trách lĩnh vực đê điều là là ông Phạm Vũ Luận. Tuy nhiên, đây là cán bộ do Bộ NNPTNT gửi về làm phó giám đốc Sở với thời hạn 2 năm để tiếp cận cơ sở, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và hết thời hạn sẽ về lại bộ. Trong thời gian lấy kinh nghiệm ở Thanh Hóa, lương thưởng, phụ cấp của ông Luận do Bộ NNPTNT chi trả.

Một phó giám đốc nữa của Sở NNPTNT Thanh Hóa là ông Lê Thế Long. Tuy nhiên, ông Long không điều hành công việc với chức trách phó giám đốc Sở mà chỉ làm nhiệm vụ Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. 

Theo ông Xứng, do đó mà trên thực tế Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa chỉ có 6 phó giám đốc phụ trách các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp, phát triển nông thôn.