Tạm đình chỉ công việc ông Lê Phước Hoài Bảo

VietTimes -- UBND tỉnh Quảng Nam đã bị tạm đình chỉ công việc đối với ông Lê Phước Hoài Bảo - giám đốc Sở KHĐT – để thực hiện thủ tục kiểm điểm theo kết luận vi phạm trước đó của Ủy ban kiểm tra trung ương. Công việc tại Sở KHĐT tạm thời giao cho một phó giám đốc phụ trách.
Ảnh: Hồ Xuân Mai
Ảnh: Hồ Xuân Mai

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã làm việc với Sở Nội vụ và cán bộ chủ chốt của Sở KHĐT để ra quyết định đình chỉ công việc của ông Lê Phước Hoài Bảo.

Cuộc họp này cũng tiến hành phân công người tạm thời phụ trách công việc của Sở trong thời gian thực hiện các thủ tục về công tác cán bộ mà kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương đã yêu cầu.

Theo kết luận của trước đó của Ủy ban Kiểm tra trung ương, ông Lê Phước Hoài Bảo đã không trung thực khi kê khai quá trình công tác của bản thân, thể hiện cụ thể tại hồ sơ, lý lịch, và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, ông Bảo cũng có ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ ở nước ngoài.

Do đó, tại kết luận, Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên ông Lê Phước Hoài Bảo trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Bảo.

Ủy ban Kiểm tra trung ương hiện cũng đã có kết luận chuyển Ban Bí thư tiến hành xử lý kỷ luật ông Lê Phước Thanh – nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, bố ông Lê Phước Hoài Bảo -  vì những vi phạm trong quá trình công tác trước đó.