Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp viễn thông đã tốt hơn

VietTimes -- Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Khối Viễn thông gồm Cục Viễn thông, Cục Tần số Vô tuyến điện (VTĐ), Cục Bưu điện Trung ương (BĐTW) và Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) diễn ra ngày 5/1/2019.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đánh giá cao những bước phát triển và sự nỗ lực của các cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối viễn thông. Đồng thời Thứ trưởng cho biết, năm 2018, lĩnh vực Viễn thông đã thực hiện đổi mã mạng thành công, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đồng thời bắt đầu triển khai chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao di động (MNP). Các doanh nghiệp (DN) viễn thông cũng đã tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, giúp phát triển viễn thông trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng ghi nhận năm 2018 một số định hướng, quyết định phát triển lĩnh vực viễn thông được tham vấn, đối thoại với DN và đi vào thực chất hơn. Ngoài việc ban hành các quy định nhà nước kịp thời, sự hợp tác giữa các DN viễn thông cũng đã tốt hơn và các Sở TT&TT cũng tham gia đối thoại tích cực hơn.      

Thứ trưởng cũng chỉ rõ hiện vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như quản lý SIM rác, tin nhắn rác dù đã có những tiến bộ, cải tiến; quy định và thực thi quản lý thông bao thuê bao trả trước chưa đạt yêu cầu. Tiến độ các dự án chưa đạt đúng tiến độ, thủ tục.

Để năm 2019 khối viễn thông hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao,Thứ trưởng yêu cầu  các công tác trên cần phải thực hiện kiên quyết, triệt để, cụ thể Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt việc tổ chức bộ máy, đặc biệt là Cục Viễn thông, Cục Tần số VTĐ, VNNIC phải hoàn thiện bộ máy tổ chức của đơn vị công lập.

Cục Viễn thông, Cục Tần số VTĐ cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về Luật Viễn thông, Luật Tần số VTĐ. Hai đơn vị cần thành lập ngay các tổ xây dựng đề án sửa đổi các luật trình Quốc hội để đưa vào kế hoạch sửa đổi năm 2020. Tiếp theo, Cục Viễn thông, Cục Tần số VTĐ, VNNIC cần quan tâm nghiên cứu hướng sửa đổi Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, Quyết định 16/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số và  Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Bưu điện Trung ương nghiên cứu quan điểm hình thành, quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt, bên cạnh đảm bảo chất lượng của mạng cần lưu ý tiêu chuẩn, quy định đảm bảo an toàn an ninh cho mạng này. Đây là việc rất quan trọng trong triển khai Chính phủ điện tử.

Việc đấu giá tài nguyên viễn thông, đặc biệt tần số 2,6GHz, các đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT như Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế cùng 2 Cục Viễn thông, Tần số VTĐ tham gia cùng giải quyết vấn đề. Đây là việc cần làm gấp, đã có nhiều cuộc họp liên quan, đáp ứng nhu cầu DN. Việc cấp phép băng tần này cũng liên quan đến cấp phép 5G. Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, Cục Tần số VTĐ và các đơn vị liên quan hoàn thành các nội dung liên quan. Năm 2019, là năm bản lề thực hiện Đề án này. Các đơn vị cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Các DN phối hợp để đấu tranh các mạng xã hội không tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. Đây là việc cần lưu ý và phải làm ngay.

Thứ trưởng cũng đề nghị các DN viễn thông tích cực xây dựng, tham gia xây dựng chính sách phát triển viễn thông để khi ban hành các chính sách mới phù hợp với thực tiễn. DN cần tích cực phối hợp với nhau và chắc chắn cần có sự hợp tác tốt hơn nữa trong năm 2019 để lĩnh vực Viễn thông phát triển hơn nữa.

Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu (CSDL) và phần mềm ứng dụng trong thời gian tới để đáp ứng Chính phủ điện tử, đặc biệt là tham gia xây dựng CSDL và phần mềm ứng dụng, có thể theo hướng DN triển khai và Nhà nước đứng ra thuê vận hành, khấu hao. Chỉ có cách thức như vậy mới thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử nhanh bởi DN viễn thông là những đơn vị có nguồn lực về con người, trí tuệ, năng lực bên cạnh nguồn lực tài chính để năm 2019 – 2020 là năm đột phá trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử của Chính phủ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, bước sang năm 2019, các đơn vị Khối Viễn thông cần bảo đảm thực hiện được những kế hoạch công tác, tiến độ các dự án, đề án một cách hoàn hảo.

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 cá nhân.
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 cá nhân. 

Nhân dịp này,thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã  trao Huân chương Lao động hạng Hai cho ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc VNNIC và ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông vì đã có thành tích xuất sắc trong trong giai đoạn 2013 - 2017.