Sở KHĐT Hà Nội tới tấp phát văn bản xin đánh giá Dự án mua 50 tàu bay của Vietnam Airlines

Đây là lần đầu tiên, Sở KHĐT Hà Nội thực hiện vai trò chủ trì xin ý kiến đối với chủ trương dự án mua sắm tàu bay quy mô lớn của một hãng hàng không.
Một tàu bay Airbus321 của Vietnam Airlines.
Một tàu bay Airbus321 của Vietnam Airlines.

Sở KHĐT Hà Nội vừa gửi công văn tới Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; tài chính; Sở tài chính Hà Nội lấy ý kiến thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư Dự ánđầu tư 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021 – 2025 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines).

Cụ thể, Sở KHĐT Hà Nội đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho ý kiến về sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của Vietnam Airlines. Các bộ (Giao thông vận tải, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính) cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá tác động về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đối với địa phương; đánh giá quy mô, tiến độ đầu tư theo quy định; đánh giá về các nội dung tổng vốn đầu tư; năng lực tài chính của nhà đầu tư; vốn chủ sở hữu và khả năng sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; đánh giá về việc góp vốn, huy động vốn của các đơn vị liên quan khi tiếp tục thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật.

Đây cũng là nội dung mà Sở KHĐT Hà Nội muốn Sở Tài chính Hà Nội đánh giá về Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp của Hãng Hàng không Quốc gia.

Được biết, các ý kiến này sẽ được Sở KHĐT Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hà Nội xem xét có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2019, Sở KHĐT Hà Nội đã nhận được hồ sơ đề nghị của Vietnam Airlines về việc thực hiện Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp.

Đến cuối tháng 4/2019, Sở KHĐT Hà Nội phải gửi công văn tới Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hai bộ xem xét, hướng dẫn trình tự, thủ tục; thẩm quyền và nội dung hồ sơ dự án do từ trước đến nay, các doanh nghiệp mua sắm máy bay nhiều, tuy nhiên, TP. Hà Nội chưa từng thụ lý hồ sơ nào về dự án mua sắm máy bay nên không có cơ sở hướng dẫn Vietnam Airlines hoàn thiện hồ sơ dự án để trình phê duyệt Dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021 – 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Đầu tư, các doanh nghiệp sẽ trình Dự án đầu tư cho cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn đăng ký kinh doanh thẩm định và phê duyệt, thay vì các bộ quản lý chuyên ngành như trước đây.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT Vietnam Airlines đã thông qua kế hoạch bổ sung 50 máy bay thân hẹp mới và 10 động cơ dự phòng giai đoạn 2021 – 2025.

Hãng dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 3,73 tỷ USD, trong đó vốn huy động 1,35 tỷ USD, vốn chủ sở hữu 474 triệu USD, nguồn chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm 1,93 tỷ USD. Ngoài việc bổ sung tàu bay, Vietnam Airlines có kế hoạch bán 5 tàu bay A321 CEO sản xuất năm 2004, 2005. Định hướng của hãng là đổi mới đội tàu bay trên cơ sở thay thế dần các tàu bay trên 12 năm tuổi./.

Theo Báo Đầu tư

Link gốc: https://baodautu.vn/so-khdt-ha-noi-toi-tap-phat-van-ban-xin-danh-gia-du-an-mua-50-tau-bay-cua-vietnam-airlines-d106138.html