Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin chính thức về các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài, các trường tư thục có giảng dạy chương trình nước ngoài

VietTimes -- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản chính thức thông tin về các trường có 100% vốn nước ngoài, các trường tư thục có giảng dạy chương trình nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring
Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring

Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ: "Hiện nay, theo ý hiểu của nhiều phụ huynh học sinh thì trường “quốc tế” là trường có giảng dạy chương trình nước ngoài hoặc có giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy. Các văn bản của Nhà nước chưa có định nghĩa khái niệm trường “quốc tế”.

Tại Khoản 1 Điều 48 Luật Giáo dục 2005 quy định hệ thống giáo dục quốc dân có 3 loại hình nhà trường gồm: Trường công lập, trường tư thục và trường dân lập (trong Luật Giáo dục 2019, loại hình dân lập chỉ áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non). Như vậy, theo quy định hiện hành, pháp luật chỉ quy định 3 loại hình trường nêu trên".

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, tên trường phải gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: "Trường", "Cấp học hoặc trình độ đào tạo" và "tên riêng" không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Khi xem xét hồ sơ thành lập trường, tùy theo cấp học, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý tương ứng), căn cứ hồ sơ và đề nghị của cơ sở giáo dục để ra quyết định theo quy định. 

Nếu tên trường trong quyết định cho phép thành lập không có chữ "quốc tế", mà trường tự thêm vào là trường đã thực hiện sai quy định. Tuy nhiên, tên gọi nhà trường chưa nói lên tất cả.

Do đó, phụ huynh khi lựa chọn trường cho con em, cần xem xét đầy đủ các thông tin như chương trình giáo dục và ngôn ngữ giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, học sinh, vốn đầu tư, mô hình quản trị,... về nhà trường thông qua nhiều kênh khác nhau như trang web của trường, của Sở GD&ĐT. 

Dưới đây là danh sách các trường có 100% vốn nước ngoài, các trường tư thục có giảng dạy chương trình nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội: